Zatím se nám podařilo

  • získat povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv
  • získat povolení Etické komise
  • získat 950 000 kč z Programu GAMA 2 – Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu na Univerzitě Karlově 2

Stále potřebujeme

  • vybrat 42 000 (cca 1 100 000,- Kč) na certifikované testy  farmakokinetiky podávaných léků
cs_CZ