Výroční zpráva fondu Donatio Intensivistam pro rok 2022 

Výroční zpráva 2022

Projekty, které jsou nyní podporovány

  • Od listopadu 2020 správní rada fondu schválila hrazení psychologické péče o sestry a lékaře pracující v covidových provozech FNKV. Péče proobíhá ve formě každotýdenních skupinových terapií, tzv. supervizí.

Chystáme podporu 

  • Projekt TeROB je projekt ve spolupráci s ČVUT, FNKV a 3. LF UK na vývoj audiovizuální komunikace personálu mezi infekční a neinfekční zónou vč. přenostu dat z obrazovak ventilátorů. 
  • Projekt REMED je akademická multicentrická randomizovaná studie na určení správné dávky steroidů u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 (koordinátor dr. Maláska, Brno). Probíhá schvalování lokální etickou komisí.
cs_CZ