O nás

Donatio intensivistam (latinsky darování intensivistům) je nadační fond založený pracovníky Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dne 2. dubna 2020. Tento fond vznikl primárně za účelem získání finančních prostředků na provedení klinické studie AZIQUINE-ICU,  která má za úkol zjistit účinnost dvou potenciálních léků na onemocnění COVID-19, které jsou běžně dostupné v České republice. Jedná se o léky hydrochlorochin a azitromycin.

Lék proti malárii hydrochlorochin (Plaquenil) a antibiotikum azitromycin (Azitrox) mohou zlepšovat průběh těžkých forem nemoci COVID-19. Na některých jednotkách intenzívní péče jsou již některým pacientům podávány, mimo oficiální indikaci (tzv. off label). Nevíme, zda jsou účinné a bezpečné a tyto informace nelze validně získat z jednotlivých příběhů pacientů.

S přispěním pomoci od studentů lékařských fakult a studentského spolku 3. lékařské fakulty UK Trimed se snažíme získat prostředky na provedení kvalitní kontrolované studie, abychom tato klíčová data získali a upravili podle nich doporučení pro léčbu kriticky nemocných s infekcí COVID-19.

Zakládací listina Nadačního Fondu

Statut Nadačního Fondu

cs_CZ