FAQ

Donatio Intensivistam

Co je Donatio Intensivistam?

Donatio intensivistam je nadační fond, který byl založen na získání peněz na klinický výzkum léků pro pacienty s nejtěžší formou nemoci COVID 19. Prostředky budou použity v souladu se statutem fondu pro projekty výzkumu, vzdělávání sester a lékařů, psychologickou péči o ně,  a ev. přístrojové vybavení jednotek intenzívní péče v ČR.

Co Donatio Intensivistam znamená?

  • Donatio intensivistam znamená Dar intenzivistům. Intenzivista je lékař se specializací v oboru intenzívní medicína. Fond je ale zaměřen na i podporu oboru obecně, ale i dalších profesionálů v intenzívní péči pracujících, zejména sester. 

Přijímá vaše nadace finanční příspěvky?

  • Ano, cílem tohoto fondu je dát široké veřejnosti možnost finančně přispět a tak pomoci realizovat výše popsané projekty.

Jakou částkou mohu přispět?

  • Výše finančního příspěvku je zcela uvážení každého dárce. Příjímáme jak drobné dary od jednotlivců, tak i velké dary od firem, společností, jiných nadací apod.

Přijímá váš nadační fond i jiné než finanční příspěvky?

  • Ne. Náš fond vznikl primárně za účelem získat finanční prostředky. Nicméně pokud máte nápad, jak nám pomoci i jinou cestou, neváhejte nás kontaktovat.

Mohu si odepsat Vám poskytnutý příspěvek z daní?

  • Ano, na každý finanční dar jsme schopni vystavit dobropis nebo darovací smlouvu. Darovanou částku je poté možno odečíst z daňového základu. Žádost prosím pošlete na frantisek.duska@lf3.cuni.cz

Mohu se do chodu tohoto nadačního fondu zapojit?

  • Nadační fond v současnosti nehledá další členy nebo zaměstnance, ale pokud přicházíte s dobrou vůlí nebo nápadem, prosíme kontaktujte nás.

Můžu přispět i pokud jsem cizinec nebo v zahraničí?

  • Ano, finanční prostředky lze zasílat i z jiných zemí než je Česká republika. Náš IBAN je k dispozici na webu.
cs_CZ