FAQ

Donatio Intensivistam

Co je Donatio Intensivistam?

 • Donatio intensivistam je nadační fond, který byl založen na získání peněz na klinickou studii na ověření bezpečnosti a účinnosti léků pro pacienty s nejtěžší formou nemoci COVID 19. Nevyužité prostředky budou použity v souladu se statutem fondu pro projekty vzdělávání sester a lékařů a přístrojové vybavení jednotek intenzívní péče v ČR.

Co Donatio Intensivistam znamená?

 • Donatio intensivistam znamená Dar intenzivistům. Intenzivista je lékař se specializací v oboru intenzívní medicína.

Přijímá vaše nadace finanční příspěvky?

 • Ano, cílem tohoto fondu je dát široké veřejnosti možnost finančně přispět a tak pomoci realizovat výše popsané projekty.

Jakou částkou mohu přispět?

 • Výše finančního příspěvku je zcela uvážení každého dárce. Příjímáme jak drobné dary od jednotlivců, tak i velké dary od firem, společností, jiných nadací apod.

Přijímá váš nadační fond i jiné než finanční příspěvky?

 • Ne. Náš fond vznikl primárně za účelem získat finanční prostředky. Nicméně pokud máte nápad, jak nám pomoci i jinou cestou, neváhejte nás kontaktovat.

Mohu si odepsat Vám poskytnutý příspěvek z daní?

 • Ano, na každý finanční dar jsme schopni vystavit dobropis nebo darovací smlouvu. Darovanou částku je poté možno odečíst z daňového základu.

Mohu se do chodu tohoto nadačního fondu zapojit?

 • Nadační fond v současnosti nehledá další členy nebo zaměstnance, ale pokud přicházíte s dobrou vůlí nebo nápadem, prosíme kontaktujte nás.

Můžu přispět i pokud jsem cizinec nebo v zahraničí?

 • Ano, finanční prostředky lze zasílat i z jiných zemí než je Česká republika. Náš IBAN je k dispozici na webu.

AZIQUINE-ICU

K čemu studie AZIQUINE-ICU slouží?

 • Tato studie má ve stručnosti ověřit účinnost běžných léků azitromycinu a hydroxychloroquinu v léčbě pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19.

Kde najdu podrobné informace o dané studii?

Co od studie očekáváte?

 • Tzv. tvrdá data, neboli informace získané spolehlivým a reproducibilním způsobem podle principů tzv. medicíny založené na důkazech. Tato data mohou pak být spolehlivým vodítkem pro nás i další lékaře při rozhodování o nasazení nebo nenasazení této léčby.

Máte k dané studii povolení?

 • Ano, naše studie již byla schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv a multicentrickou  Etickou komisí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a FN Motol, v ostatních spolupracujících institucích schvalování probíhá.

Získali jste už peníze na Vaši studii jinou formou než dobrovolným příspěvkem?

 • Ano, do současnosti se nám podařilo získat 950 000 kč z Programu GAMA 2 – Podpory procesu komercializace výsledků výzkumu na Univerzitě Karlově.

Jaké jsou možnosti zapojení do vaší studie?

 • Do této studie jsou zařazováni pacienti, u nichž onemocnění covid-19 vyžaduje hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Samotné provedení této studie pak vyžaduje vytrénovaný profesionální zdravotnický personál, který je k dispozici na každém z pracovišť. Nicméně pokud jste např. studentem medicíny a rádi byste se zapojili, něco přiučili a pomohli nám ve sběru dat, můžete nás kontaktovat na info@donatio-intesivistam.cz

Na kterých pracovištích bude studie probíhat?

 • Tato studie bude probíhat na 8 klinických pracovištích v České republice a to v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem a Plzni, v jednání je spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec. Informace o pracovištích a našem týmu naleznete na https://donatio-intensivistam.cz/detaily-studie/
cs_CZ