Vyberte stránku

Donatio Intensivistam

Donatio intensivistam (latinsky darování intensivistům) je nadační fond založený pracovníky Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dne 2. dubna 2020, primárně za účelem získání finančních prostředků na provedení klinické studie AZIQUIE-ICU,  která má za úkol zjistit účinnost dvou potenciálních léků na onemocnění COVID-19, které jsou běžně dostupné v České republice. Jedná se o léky hydrochlorochin a azitromycin.

Lék proti malárii hydrochlorochin (Plaquenil) a antibiotikum azitromycin (Azitrox) mohou zlepšovat průběh těžkých forem nemoci COVID-19. Na některých jednotkách intenzívní péče jsou již některým pacientům podávány, mimo oficiální indikaci (tzv. off label). Nevíme, zda jsou účinné a bezpečné a tyto informace nelze validně získat z jednotlivých příběhů pacientů.

S přispěním pomoci od studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se snažíme získat prostředky na provedení kvalitní kontrolované studie, abychom tato klíčová data získali a upravili podle nich doporučení pro léčbu kriticky nemocných s infekcí COVID-19.

Co je studie AZIQUINE-ICU a proč je důležitá?

Pandemie infekcí novým koronavirem představuje výzvu pro současnou medicínu z důvodu rychlého šíření infekce v populaci a vyšším procentu pacientů se závažným průběhem infekce, kteří potřebují intenzívní péči včetně umělé plicní ventilace.

V současnosti neexistuje léčba, která by byla ověřena podle standardních metodik tzv.  medicíny založené na důkazech (evidence based medicine)

V nejlepších světových centrech běží výzkum zcela nových protivirových léků i vakcín, které budou zásadní pro budoucnost. Nelze ale předpokládat, že by tyto léky byly k dispozici již pro současnou vlnu infekcí COVID-19.

Naopak existuje dobře podložená hypotéza, že by průběh nemoci COVID-19 mohl být ovlivněn léky, které jsou v České republice již dlouho registrovány a používány u jiných nemocí Jedná se o antimalarikum hydrochlorochin a antibiotikum azitromycin, u kterých byla prokázaná schopnost tlumit množení viru ve zkumavce (in vitro). Nicméně tyto léky nejsou prosty nežádoucích účinků a jejich účinnost u pacientů doposud nebyla prokázána.

Při současném stavu poznání je třeba akceptovat, že mohou pacientům pomáhat, ale také, že nemusí být účinné a nežádoucími účinky mohou i škodit. Názory expertů se se různí – od těch, co je striktně odmítají, až po ty, kteří je všem pacientům podávají.

Pozorování osudu pacientů s lékem a bez léku není nejlepší cestou, jak poznat, zda-li lék funguje a je bezpečný. Osud pacientů totiž ovlivňuje mnoho dalších faktorů – např. jejich přidružení onemocnění, ostatní podané léky atd.

Ale my opravdu potřebujeme vědět, zda je podávat, nebo ne. Co s tím?

Randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě slepá multicentrická studie – to je naše odpověď.

Zní to velmi učeně, ale pokusíme se ve stručnosti vysvětlit.

Randomizace 

Randomizace znamená, že se pacienti – pokud s tím souhlasí – náhodně rozdělí na dostatečně velké skupiny, které se dostávají buď účinné lék (léky) nebo neúčinnou látku – placebo. Náhodný výběr zajišťuje, že ostatní faktory, které výsledek léčby mohou ovlivnit, jsou u všech skupin přibližně stejné. Liší se pouze v podávání studovaného léku.

Dvojité zaslepení

Dvojité zaslepení vychází z předpokladu, že ošetřující tým i pacient mohli chovat jinak v závislosti na tom, jestli je pacient léčený účinnou látkou nebo placebem. Proto až do vyhodnocení výsledků ani pacient, ani jeho ošetřující tým neví, který lék v průběhu studie dostával. Když ani lékař ani pacient neví, zda-li je podáván lék nebo placebo, až potom je teprve jisté, že účinnost léčby ovlivňuje pouze podávaná látka samotná.

Multicentrická studie

Multicentrická studie znamená, že probíhá na více pracovištích – je tak možno požadovaný počet pacientů zařadit do studie v kratším čase a navíc jsou výsledky více zobecnitelné. Naše studie bude probíhat v 8 centrech v Praze, Brně, Plzni a Olomouci a plánuje zařadit celkem 240 pacientů s těžším průběhem nemoci covid-19

Proč si peníze na tuto studii neseženeme jinak?

Vědecké projekty jako je tento jsou normálně hrazeny z tzv. grantů, což jsou veřejné peníze spravované grantovými agenturami, o které se pořádá otevřená soutěž, která trvá cca 6-9 měsíců. To je ale čas, který my v současné chvíli nemáme. Oslovili jsme sice grantové agentury, ministerstvo i odbornou společnost, ale kolik peněz a kdy získáme, stále nevíme.

Na co potřebujeme peníze?

Randomizované kontrolované studie jsou za normálních okolností velmi nákladné, zejména z důvodu časové náročnosti. Díky tomu, že se všichni lékaři zřekli nároku na jakoukoliv odměnu, náklady značně poklesly. Rovněž léky do studie poskytla zdarma firma Zentiva a honoráře se vzdal i programátor, elektronického záznamového systému pro pacienty a monitoři dat. Jim patří obrovský dík. Nicméně některé náklady zůstávají.

Patří mezi ně zákonné pojištění pacientů ve studii proti poškození, které stojí několik set tisíc, náklady na speciální vyšetření, nutné pro podrobné sledování, ochranné pomůcky pro personál, náklady na transport a vyšetření vzorků krve.

Sběr dat, administrativu a přípravu medikace na přetížených pracovištích budou zajišťovat k tomu speciálně vyškolený personál. Jejich cestovné a ubytování je uhradit nutno, a pokud to jen trochu půjde, rádi bychom je za jejich práci aspoň symbolicky odměnili.

Event. zbylé finanční prostředky budou použity na podporu rozvoje intenzívní medicíny v souladu se Statutem nadačního fondu – prioritně na projekty boje s infekcí COVID-19

Možnosti finančního příspěvku

zde budou možnosti, jak přispět nadačnímu fondu + widget transparentního účtu

Donec rutrum congue leo

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Donec sollicitudin molestie malesuada. 

 

$12,134 Donated

Mauris blandit aliquet elit

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Donec sollicitudin molestie malesuada. 

 

$445 Donated

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Donec sollicitudin molestie malesuada. 

 

$4,452 Donated

Quisque velit nisi pretium

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Donec sollicitudin molestie malesuada. 

 

$10,334 Donated

Náš tým a pracoviště,

kde bude studie probíhat:

doc. MUDr. Martin Balík, PhD KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, KARIM, 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. František Duška, KAR 3. LF UK a FNKV , Praha

prim. MUDr. Jakub Bala, ARO Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Václav Zvoníček, FN U Svaté Anny, Brno

prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

doc. MUDr. Jan Beneš, PhD, LF UK v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni

MUDr. Olga Klementová, PhD, LF UP a FN Olomouc

Napište nám

Pokud máte jakékolv další doazy, neváhejte nás kontaktovat a my se Vám vše pokusíme objasnit. 

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA

Call Us: (235) 135-2351

Naši partneři 

cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština