Donatio Intensivistam

Úvodní slovo zakladetelů fondu

Vážení návštěvníci, děkujeme Vám za návštěvu těchto stránek. 

Posláním a účelem fondu Donatio intensivistam (z lat. dar intensivistům) je podpora zdravotnictví a rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti intenzívní péče.  Budeme Vám vděční, pokud náš nadační fond podpoříte – naší jedinou podmínkou je, že nás obdarováváte s dobrým úmyslem a souhlasíte s tím, že na Váš příspěvek bude vidět na našem transparentním účtu.  

Fond byl založen 2. dubna 2020 v souvislosti s šířením pandemie COVID-19 se záměrem cowdfundingově financovat akademickou studii AZIQUINE-ICU pro ověření účinku hydrochlorochinu a azitromycinu. Byl publikován protokol,   (https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-020-04566-x), ale krátce po zahájení byla studie zastavena z důvodu dostatku údajů o neúčinnosti (https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=49410).   Nicméně nic nás nezastaví v hledání lepší léčby pro naše pacienty podle standardních metodik tzv. medicíny založené na důkazech (evidence based medicine). 

Fond funguje dál v souladu se svým statutem. O podpořených projektech a našich výdajích i dárcích se můžete přesvědčit sami na TRANSPARENTNÍM ÚČTU (viz odkaz níže).  T.č. například pomáhá hradit psychologickou podporu sester intenzívní péče, tzv. supervizi. Dalším cílem je podpora vzdělávání a vysoce kvalitního výzkumu na tomto poli, např.  dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných randomizovanou multicentrických studií. 

Proč si peníze na klinický výzkum  neseženeme jinou cestou?

Vědecké projekty normálně hrazeny z tzv. grantů, což jsou veřejné peníze spravované grantovými agenturami, o které se pořádá otevřená soutěž, která trvá cca 6-9 měsíců. Tento čas může v situacích jako je COVID-19 může představovat kritické zdržení. Finanční prostředky fondu nám umožní provést klinický výzkum rychle a efektivně, ihned po schválení etickou komisí a příslušnými regulačními úřady. 

Na co jsou ve vědě peníze?

Největší položkou je pracovní síla – vědci samotní se obvykle u akademických projektů honoráře vzdávají, nicméně platit je potřeba např. programování záznamového systému a ochranu dat, studijní sestry, koordinátory a monitory. Dále u klinického výzkumu vznikají náklady na zákonné pojištění pacientů ve studii proti poškození, které stojí několik set tisíc, náklady na speciální vyšetření, nutné pro podrobné sledování pacientů, ochranné pomůcky pro personál, náklady na transport a vyšetření vzorků krve.

If any part of the financial aid remains unutilized, it will be used to support intensive care medicine accordingly to the Statute of the Trust Fund - preferentially to finance projects dedicated to fighting against the infection COVID-19.

Possibilities of Financial Support

Please let us know your name or the name of your company in the message for recipient:

Bank account     TRUST FUND DONATIO INTESIVISTAM (transparent account)

  Account Number     123 – 1632390267/0100

           IBAN:     CZ1601000001231632390267

You can deduct the donation from the tax base. To issue a credit note or donation contract, simply send your last name, first name, street, street number and postal code to info@donatio-intensivistam.cz

Podporují nás

en_GB