FAQ

Donatio Intensivistam

What is Donatio Intesivistam?

Donatio intensivistam je nadační fond, který byl založen na získání peněz na klinický výzkum léků pro pacienty s nejtěžší formou nemoci COVID 19. Prostředky budou použity v souladu se statutem fondu pro projekty výzkumu, vzdělávání sester a lékařů, psychologickou péči o ně,  a ev. přístrojové vybavení jednotek intenzívní péče v ČR.

What does Donatio Intensivistam mean?

  • Donatio intensivistam znamená Dar intenzivistům. Intenzivista je lékař se specializací v oboru intenzívní medicína. Fond je ale zaměřen na i podporu oboru obecně, ale i dalších profesionálů v intenzívní péči pracujících, zejména sester. 

Does your trust fund accept donations?

  • Yes, the purpose of this trust fund is to enable the public to financially support us so we can work on above mentioned projects.

What amount of money can I donate?

  • The size of each donation is completely up to the donor. We accept both minor financial gifts from individuals and large donations from companies, corporations, other foundations, etc.

Does your trust fund accept other forms of support than the financial?

  • No. Our trust fund was created primarily to help us obtain financial support. However, if you have an idea how to help us in a different than financial way, please do not hesitate to contact us.

If I donate to your trust fund, can I subtract the amount of money from my taxes?

  • Ano, na každý finanční dar jsme schopni vystavit dobropis nebo darovací smlouvu. Darovanou částku je poté možno odečíst z daňového základu. Žádost prosím pošlete na frantisek.duska@lf3.cuni.cz

Can I participate in the trust fund?

  • The trust fund is not looking for more members or employees, however, if you have any ideas on how you could help us, please let us know.

Can I help even though I am a foreigner or live abroad?

  • Yes, financial gifts can be sent from other countries than the Czech Republic. You will find our IBAN on our website.
en_GB